Master Points

10

Dojo Points

45, 45, 45, 5

Total Points

150

Season Overview

9th

OzHadou Nationals 16

OzHadou Nationals 16

09/20/2019 - 09/22/2019

Bankstown, NSW, AU

Asia-Pacific

Dojo 96

1st

York Street Battles #69

York Street Battles #69

06/29/2019 - 06/29/2019

NSW, AU

Asia-Pacific

Dojo 32

1st

GVP Presents GEEVO 9

GVP Presents GEEVO 9

06/01/2019 - 06/01/2019

Tighes Hill, NSW, AU

Asia-Pacific

Dojo 32

13th

Player

Battle Arena Melbourne

05/17/2019 - 05/19/2019

Melbourne, Australia

Asia-Pacific

Master

4th

York Street Battles #68

York Street Battles #68

05/11/2019 - 05/11/2019

NSW, AU

Asia-Pacific

Dojo 32

1st

Bankstown Runbacks 03

Bankstown Runbacks 03

04/27/2019 - 04/27/2019

Bankstown, NSW, AU

Asia-Pacific

Dojo 32
Back